Revize elektro Nový Knín

Provádím revize elektrických instalací, hromosvodů, elektrických spotřebičů a ručního nářadí, kontroly pracovních strojů v Novém Kníně a okolí města Nový Knín. Po provedení revize vystavím revizní zprávu s celkovým posudkem o stavu zařízení.

Proč provádět revize?

Za každé elektrické zařízení odpovídá jeho provozovatel a je jeho povinností vyhledávat rizika, předcházet jim a udržovat zařízení bezpečné.

  • budete mít přehled o stavu svého elektrického zařízení
  • předcházíte tím možným úrazům elektrikým proudem
  • předcházíte možným škodám na majetku - závada na elektroinstalaci je častou příčinou požáru
  • pokud už dojde ke škodní události, je revizní zpráva vyžadována pojišťovnou při pojistném plnění
  • neprováděním revizí se vystavujete vysokým pokutám - až 2 000 000,-Kč
  • revize elektro je jedna z podmínek při certifikaci ISO

Kdo může provádět revize instalací a spotřebičů?

Revize instalací, ale i spotřebičů a ručního nářadí smí provádět pouze revizní technik s platným osvědčením a oprávněním.

Jak má vypadat revizní zpráva - co musí obsahovat?

Při revizní činnosti se mi do rukou dostávají revizní zprávy v dosti rozdílné kvalitě. Dle mého názoru jsou nejhorší ještě stále používané karty spotřebičů. Na kartě je vidět jak pravidelně se revize provádí, jsou tak kompletní iniciáli spotřebiče. Bohužel co tam není, kdo revizi provedl. U revize je "muří noha" v lepším případě tiskace jméno, ale zda dotyčný je revizní technik či nikoli se nedočtete.
Proto uvádím hlavní body které musí revizní zpráva obsahovat.

- datum zahájení, datum ukončení,datum zpracování a datum předání revizní zprávy
- identifikační údaje revizního technika - jméno, číslo platného osvědčení a podpis
- druh revize - uvedení zda se jedná o výchozí, pravidelnou (periodickou) či mimořádnou revizi
- rozsah revize - přesné vymezení zařízení, které je podrobeno revizi (odchozí svorky hlavního jistoče ..... až po vývody z rozvaděče zakončené zásuvkami) s přesnou adresou zařízení
- popis provedených úkonů při revizi
- uvedení závad včetně normy a článku normy který byl porušen
- celkové hodnocení s vyjádřením zda zařízení je nebo není schopné bezpečného provozu

mobil (+420) 603 554 162

odeslat objednávku

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace