Revize hromosvodů

Provádím výchozí a pravidelné revize hromosvodů

Výchozí revize: výchozí revize se provádí na nový hromosvod, před jeho předáním provozovateli. Výchozí revize by se měla provést co nejdříve po dokončení hromosvodu.

Pravidelná revize: pravidelné revize se provádí na již provozovaný hromosvod ve stanovených lhůtách nebo po zásahu bleskem. Lhůty pro provádění revizí jsou stanoveny v ČSN 331500.

Postup provedení revize:1.Kontrola potřebné dokumentace
2.Prohlídka: označení a počet svodů, ochrana svodů...
3.Měření: přechodové odpory spojů, zemní odpor svodů
4.Vypracování revizní zprávy: zpracování poznámek z prohlídky a měření, posouzení stavu hromosvodu, zjištěné závady a neshody, výsledek revize. Vše zpracováno do protokolu v tištěné podobě.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace