Revize instalací

Provádím výchozí, pravidelné a mimořádné revize elektroinstalací do 1000V.

Výchozí revize: instaltest

výchozí revize se provádí na nové elektroinstalaci, před jejím uvedením do provozu (před jejím připojením k rozvodné síti). Výchozí revize se provádí na nové zařízení, ale i na zařízení po rekonstrukci nebo při rozšíření elektroinstalace.

Pravidelná revize:

pravidelné revize se provádí na již provozované zařízení ve stanovených lhůtách. Lhůty pro provádění revizí jsou stanoveny v ČSN 331500. Liší se podle druhu zařízení a podle vnějších vlivů (prostředí) které působí na zařízení.

Postup při revizi:

  1. Kontrola dokumentace - dokumentace skutečného provedení, protokol o určení vnějších vlivů, u periodické revize předchozí revizní zpráva
  2. Prohlídka instalace - porovnání dokumentace se skutečným provedením, vhodnosti jednotlivých komponentů s ohledem na prostředí, správné instalace zařízení dle montážního návodu, kontrola jištění, dimenzování kabelů, zakončení kabelů a vodičů, utažení spojů, předepsaného krytí...vyhořelá zásuvka
  3. Měření - měří se izolační stavy, odpor uzemnění, spojitost ochranných vodičů, napětí na přívodu, impedance, sled fází, vypínací proud a čas proudových chráničů.....
  4. Vypracování revizní zprávy - zpracování poznámek z prohlídky a naměřených hodnot, zhodnocení stavu instalace, vyjmenování závad a neshod případně doporučení, uvedení výsledku revize. Vše zpracováno do protokolu v tištěné podobě.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace